Roulette strategi – hur fungerar de?

Spela roulette med en strategi

Att roulette är ett oerhört underhållande och spännande spel kanske du redan vet, och du kanske redan har spelat ett antal rundor, och känner nu att du vill utveckla ditt spelande vidare. Om du vill utveckla ditt spel ytterligare kan du prova på någon av nedanstående strategier, kom dock ihåg att detta i slutändan är ett turspel, så det finns inga garantier för större vinster, eller att du ökar dina vinstodds.

Martingale

Den vanligaste strategin använd av roulettespelare får anses vara Martingale, och detta är en strategi som är relativt enkel att lära sig. Spelaren dubblar sin insats efter varje förlust, så att den förstkommande vinsten ska kunna täcka alla tidigare förluster, plus en vinst liknande den ursprungliga insatsen. Problemet med denna (och de flesta andra strategier) är att i roulette så påverkar inte tidigare resultat framtiden, det är möjligt för spelare att vinna eller förlora många gånger i rad, oavsett om denne väljer att dubbla eller trippla sina insatser. Med turen på sin sida kan dock Martingale vara ett bra sätt att sprida ut sin risk, med plus variations som i alla fall kortsiktigt kan slå husets fördelar.

Martingale roulette system

Labouchère

Labouchère är en progressiv strategi som påminner om Martingale, men den kräver inte att spelaren riskerar lika mycket genom dramatiska dubblingar av insatsen. I Labouchere används en serie av självvalda nummer i linje, man spelar alltså på samma nummer hela tiden, men tar bort några vid vinst och lägger till några vid förlust. När en spelare vinner stryker han över några nummer och fortsätter arbeta med den kortare linjen. Om han förlorar, adderar han sina tidigare borttagna nummer till slutet av linjen och fortsätter arbeta med den längre linjen. Vanligtvis är det ett nummer som läggs till/tas bort för varje spelrunda, se tabell nedan. Man kan se Labouchere som mer flexibelt spelsystem, där det finns större möjlighet för spelarna att själva designa sin startlinje beroende på hur denne föredrar att göra sina satsningar.

Spelrunda enligt Labouchere

System är designat så att när en spelare har vunnit mer än en tredjedel av sina spel, så kommer han vinna. Labouchère leder till att insatsen växer snabbt även när en förlorande sekvens bryts med vinster. Vid förlust ökar insatsen marginellt (här i tabellen med 2 kr), men vid vinst behåller man den tidigare insatsen, fram tills en annan eventuell förlust.

D'Alembert

D'Alembert roulette strategi kallas även montant et demontant, (vilket betyder uppåt och nedåt), och är vad som ibland kallas ett pyramidsystem. Insatsen är enkel: efter varje förlust, satsar du ytterligare en andel på nästa spel, och efter varje vinst, tar du bort en andel i nästa insats. Om vi enkelt säger att du börjar spela med en andel (10 kr), så ökar en förlust nästa insats till två andelar (20 kr). Om detta sedan följs upp av en vinst så återgår du därefter till en andel (10 kr) för nästa spel. D'Alembert är baserat på den matematiska equilibriumteorin och likt Martingale använt i huvudsak för samma utsidesbet i varje spelrunda. Denna typ av strategi föredras av spelare vilka vill hålla sina insatser och förluster så låga som möjligt.

Roulette med D'alembert strategi

En spelrunda med D'Alembert-strategin

I tabellen inleds första rundan med en insats på 10 SEK. Denna runda förloras, och inför nästa omgång höjs då insatsen med ytterligare en andel, nu till 20 SEK. Även denna runda förloras, och till tredje omgången höjs nu instasen med ytterligare en andel till 30 SEK. Denna runda vinns, och till den fjärde rundan sänks nu insatsen med en andel, till 20 SEK. Även denna runda vinns, och således hade insatsen till en femte runda även den sänkts med en andel och blivit 10 SEK.

En bra roulette strategy kan göra spelet än mer underhållande för dig som spelare, ha bara i åtanke att de tidigare resultaten aldrig påverkar nästa utfall. Även om kulan har landat på rött tio gånger i rad så är det ändå lika stor chans att det blir svart som rött i nästa runda. Lycka till vid borden!